3 lag af identitet – Forstå dig selv som menneske

Livets Blog (23.12.15)
Yogier og hengivne buddhister bruger det meste af deres liv på at komme ind i essensen – at dyrke den indre relation til Gud. Væk fra selvbilleder, mønstre og identifikation som leder til smerte – det ydre liv.
Det er en meget lang proces at kunne mestre det. At mestre sindet. Øvelse gør dog mester. I Vesten gør vi generelt set det helt modsatte.
En oplevelse af vores egen essens / indre lys, vil åbne døren indad. Har vi først smagt livets honning, vil vi have mere. Den er uudtømmelig. Når den dør først er åben, kan den ikke lukkes igen. Heldigvis.
Hvordan kan vi med vores vilje bryde identifikationen med vores personligheds spil og komme tættere på essensen?
En måde at se, forstå og arbejde med os selv på, helt praktisk som menneske, kan gøres gennem 3 lag af identitet (m. udgangspunkt i psykosyntesen).
Disse 3 lag kan vi arbejde ind og ud af, for at blive bevidste om især de reaktive mønstre i os, som har det med at køre rundt med os, og fastholder os i begrænsende reaktioner:
3 lag af ID

Det reaktive selv er det lag af identitet, hvor vi er identificeret med bestemte selvbilleder og forestillinger – såkaldte former. Når vi er identificeret med noget er vi i en form. En form kan oversættes til en rolle eller del-personlighed, hvor vi oplever, at vi er og skal være på en bestemt måde, positiv som negativ, men det er formen som styrer os. Hver form har sit eget unikke kropslige udtryk, tanker om sig selv og andre, følelser osv., og de er skabt i barndommen ud fra tilpasning til omverden (forældre, miljø)– formerne skaber tilsammen vores personlighed.mood faces
Herfra reagerer vi ofte ubevidst og per automatik, og formerne fungerer som et psykisk forsvar, for at beskytte os mod svære primære følelser. Jo flere former et menneske har udviklet, desto mere nuanceret og helt vil det kunne fungere i verden. Inde for patologien ses mennesker med færre udviklede former, end hos velfungerende mennesker.
Eks.: Et forladtheds-kompleks/en negativ form, kan f.eks. dukke op som voksen, i stor følelsesmæssig affekt, hver gang denne oplever at blive forladt i nutiden.
Roden bunder i at have oplevet at være forladt som barn, og følelsen af sorg har været fortrængt i det ubevidste, fordi sorgen ikke kunne rummes dengang.
I det 2. dybeste lag i os, er det kreative selv. Her oplever vi en frihed til at kunne ”vælge en form” med egen vilje og er ikke så begrænsede som i det reaktive lag. Når vi træder ud af den reaktive form (som i gestalt-terapi), kan vi se formen/rollen udefra, og dermed slippe identifikationen med den og begynde at forstå den side af os selv. I det kreative selv oplever vi os selv mere proaktive, bevidste og nuancerede. Vi er vores egen dirigent i det kreative selv og er ikke fanget i en bestemt form. Vi kan altså her se det reaktive selv mere i meta-perspektiv (se os selv udefra), og forstå vores reaktioner og mønstre bedre.

I det essentielle selv er vi ikke identificeret med nogen form. Der ER vi vores dybeste lag af identitet, vores indre lys/sjæl/bevidsthed – den vi virkelig er. Ren væren. Vi holder ikke fast i noget. Her er det fantastisk at være. Der er kærlighed, tillid og forbundethed med hele universet. Ingen identifikation, traumer, sorg, barndomsproblemer osv.
Jo mere vi kan komme ind i essensen, jo mere vender vi vores system til at være i en højere tilstand af bevidsthed og ikke “blive ramt” af det reaktive i os.
kvinde medMeditation er her et absolut must. Terapi og indre healing går meget hurtigere, når vi har oplevelsen af et evigt center at gå tilbage til (ind i os selv), når vi arbejder med personligheden. At noget i os ikke er ødelagt – vi er noget meget større end personligheden.

At arbejde med de 3 lag
De 3 lag af identitet kan vi fysisk arbejde med, oftest ved at starte med at gå ind i en reaktiv form, som går os på, som vi gerne vil undersøge nærmere. Først skal vi opleve denne delpersonlighed/form helt, mærke, beskrive den – helt identificere os med den.
Derefter går vi ud af den, ved at dis-identificere – at træde fysisk ud af den, og forestiller os at formen som vi lige har mærket og beskrevet, bliver i det reaktive felt.
Vi står nu på det kreative felt, og kan herfra beskrive og se, hvilken del af os som er i det reaktive felt. Måske en lille dreng som reagerer inde i os? Eller en umoden teenager som bare vil have ret?
Hvad har de brug og behov for – og hvordan kan de (os selv) få hjælp og støtte til at reagere anderledes? Her kan vi gå ind i en indre dialog med os selv og rumme de følelser som ligger under reaktionerne fra det reaktive selv, og dermed aflade og integrere vores følelser som ligger gemt under en forsvarsmekanisme.
Man kan slutte af med at træde ind i essensen, ved at beslutte, at træde ind i en endnu dybere og mere afslappende følelse end vi oplever i det kreative lag. Evt. kærlighed, fred, glæde… og så træde ind i det felt og overgive sig den højere bevidsthed – mærke den, være den. Herfra kan vi også igen se på den reaktive form, som vi startede med. Den er nu i et endnu større perspektiv, som kan give dybere accept og forståelse af os selv og måden at reagere på.

Næste gang vi i vores hverdag bliver reaktive, og automatisk falder ind i den form vi har arbejdet med, vil vi begynde at kunne reagere mere kreativt, og bruger viljen til navigere langt mere konstruktivt.
Denne metode benyttes i mange former for terapi. Målet er at lære, se og forstå, at vi ikke bare er én person, men har mange sider af os selv, delpersonligheder, som vil, gør og reagerer forskelligt, og det vil være muligt at begynde at se os selv udefra, frem for at forblive fanget.
God fornøjelse med at gå i form!

ID psykoterapi-uddannelsen tager udgangspunkt i de 3 niveauer.
BOG om dette: “The Big Mind” eller på dansk: “Find ind til dit sande selv” af Genpo Roshi. Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Naturen er oplyst
Har du egentlig lyst til at se din familie?
Nuet – Det er farligt!
Skygger i Byen
Inline
Please enter easy facebook like box shortcode from settings > Easy Fcebook Likebox
Inline
Please enter easy facebook like box shortcode from settings > Easy Fcebook Likebox